0:00 / ???
  1. Organized Mayhem

From the recording Organized Mayhem